نامی است که قبل از Domain اصلی قرار می گیرد و با نقطه از آن جدا می شود . به عنوان مثالparsisun.ir یک Domain است و forum.parsisun.ir یک Sub Domain است .

تمامی حقوق مادي و معنوي این پرتال محفوظ و در اختیار تیم نرم افزاری پارسیسان می باشد. 2009 © AllRight’s Reserved By: Parsisun.ir